Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Fortsetter du å benytte dette nettstedet aksepterer du bruk av våre informasjonskapsler. Du kan endre dette i dine innstillinger for nettleseren.

Møller Bil Ryens sponsorvirksomhet

Publisert 20.august 2020


Møller Bil Ryen er stolt idrettssponsor til flere lokale klubber og lag. Igjennom våre samarbeidsavtaler ønsker vi å få frem alle de positive sidene og ikke minst gleden ved det å drive idrett. Ved å sponse lokale lag, og ikke minst breddeidrett, håper vi å kunne bidra til at barn og unge motiveres til fysisk aktivitet.spartnere da vi synes det er viktig å støtte lokalsamfunnet vi er en del av.

Vi håper at Møller Bil Ryens sponsorvirksomhet bidrar til å skape positive assosiasjoner til bedriften, samt å bygge en intern kultur og stolthet blant våre egne ansatte.

For tiden har Møller Bil Ryen sponsorsamarbeid med flere klubber og idrettslag:

Manglerud Star (M/S, Fotball)
MS Fotball skal tilby gode aktivitetstilbud tilpasset alder, ferdigheter og ambisjoner til barn og ungdom som ønsker å spille fotball i klubben.
MS Fotball skal være en utviklingsorientert klubb, som favner bredden og samtidig har et attraktivt trenings- og kamptilbud til spillere som har ferdighetene og viljen til å nærme seg toppfotballen. Gjennom trivsel, utvikling og fotballglede vil vi oppnå sterkt tilhørighet til lag og klubb.

MS Fotball arbeider innenfor NFF sin målsetning med barnefotballen: "flest mulig – lengst mulig – best mulig".

Lambertseter I.F.

LIF Fotball skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben.

LIF Fotball skal utvikle trenere for bredde.

Rustad IL Langrenn
Langrennsgruppa sin visjon og motto er åutvikle et godt sosialt og sportslig miljø med hovedvekt på langrennsaktiviteter som omfatter bredde og topp. Vi skal legge til rette for, samt spre kunnskap om skiidrett i Rustads nærområde.

Langrennsgruppa ønsker å beholde flest mulig barn, ungdom og voksne lengst mulig!

Motto: "Topp og bredde hånd i hånd - sammen blir vi gode"

 Rustad IL Fotball

RIL er en foregangsklubb og har som mål å bli best på inkludering i bydelen. Dette fordrer anlegg som er
velholdt, høy aktivitet, god kompetanse og samhold. Klubben skal bidra til at alle får mulighet til å utvikle
seg gjennom kvalitet under organisert trening. Sportsplanene prinsipper og holdninger skal derfor
etterleves

Bækkelaget Sportsklub Friidrett

Målsetting: FLEST MULIG – LENGST MULIG – BEST MULIG
er vår sporstlige hovedmålsetting i friidrettsgruppa i BSK.

Tøyen Sportsklubb

Vårt fokus er å skape mest mulig "innenforskap" i det området i landet med størst levekårsutfordringer og gjennom det få flest mulig gjennom videregående.

På den måten gjør vi befolkningen i stand til å "løfte seg sjæl" - Det er Tøyenløftet for oss!

Derfor er vår visjon "Landets viktigste klubb", og den tror vi på av hele vårt hjerte! #HeiaTøyen

Abildsø IL
Målsettingen i Abildsø IL er: Flest Mulig, Lengst mulig, Best mulig, gjerne i prioritert rekkefølge.Flest mulig: Vi ønsker å få med flest mulige barn og unge i vårt nærmiljø i et godt og sundt fritidsmiljø basert på fysisk aktivitet, med respekt for hverandre for å skape et godt kameratskap som grunnpilarer.

Lengst mulig: For å kunne bidra til sunne og gode oppvekstsvilkår gjennom barne- og ungdomsårene er det viktig for AIL å holde unge i aktivitet lengst mulig.

Best mulig: For å nå de to første målsettingene må det være kvalitet i det arbeidet vi som fotballklubb nedlegger hver dag. Vårt løfte er å forsøke å gi våre aktive medlemmer et best mulig sportslig og sosialt tilbud. Det betyr også at vi skal gi våre unge medlemmer muligheten til å utvikle sine talenter på en god måte. Dette er en videreføring av Norges Fotballforbund sitt verdigrunnlag.

Nordstrand Turnforening

Vår visjon er:
Turn- og treningsglede for alle!

Våre verdier:

Gjennom organisert aktivitet skal Nordstrand Turnforening være en forening som fremmer trenings- og idrettsglede for medlemmene våre. Med kvalifiserte instruktører og glede skal vi i Nordstrand Turnforening sammen nå våre mål og drømmer.

Nordstrand turnforening har som mål å tilpasse øvelser etter nivå og ferdigheter slik at alle medlemmene våre kan nå sitt maksimale potensiale. På hver trening, og med langsiktige mål, skal alle medlemmer oppleve mestring.

I Nordstrand Turnforening har vi et inkluderende miljø der alle er sosialt akseptert.
Nordstrand Turnforening har fokus på et godt sosialt miljø for utøvere, trenere, ledere, ansatte og foreldre.

I Nordstrand Turnforening har vi respekt for hverandre. Med samhold, takhøyde, dialog og glede, får vi respekt og trygghet hos alle – og en turnforening vi kan være stolte av.

Driv IL

Trivsel - Bredde  - Kvalitet